ต้นโศก ดอกแก้ว

สมุดบันทึกของคน คนหนึ่งที่เกิดมาบนโลกใบนี้

Narumol & Hajime Nishi – One Love ! One Heart

One Love ! One Heart…
Let’s get together and feel all right

for One People, One Planet…
Live in peace for humanity and environment
สองคนหัวใจเดียวกัน
เราจะก้าวไปด้วยกัน… พร้อมกับความรู้สึกดีๆ
เพื่อ… ความเป็นหนึ่งเดียวของทุกคนบนโลกใบนี้
ดำเนินชีวิตอย่างสงบสุข เพื่อมวลมนุษยชาติและสิ่งแวดล้อม

 

“Ecomarathon” is not just a race but a way of life.

Beyond competition but making connections.

Beyond possessions and enjoying simplicity.

Beyond dominion but sharing a world to care for.

But it has a goal.

อีโคมาราธอน ไม่ใช่แค่เพียงการวิ่งแข่งขัน แต่มันเป็นรูปแบบการดำเนินชีวิต
ไม่ใช่แค่การแข่งขัน ไม่ใช่แค่เวลา แต่เป็น
การสร้างสายใยเชื่อมสัมพันธไมตรี

ไม่ใช่แค่ความสุขที่ยึดติดกับวัตถุ สิ่งของ เงินตรา แต่ เป็นความสุขที่จิตใจ

ไม่ใช่แค่การมีไว้ในครอบครอง แต่เป็นการแบ่งปันโลกใบนี้เพื่อทุกๆคน

และเป็นการดำเนินชีวิตอย่างมีจุดหมาย

 

That all may life with dignity,

With equal opportunity,

Enough safe water to drink and clean air to breath

Let no one die or kill for country or religion,

But feel gratitude for Nature and Peace of mind

No Visa, No border… One people, one planet

ชีวิตที่ดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรี

ชีวติที่ทุกๆคนมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน

มีน้ำสะอาดให้ดื่มกิน มีอากาศบริสุทธิ์ให้หายใจ

ไม่มีใครต้องตาย หรือฆ่ากันเพื่อประเทศหรือศาสนาอีกต่อไป

ทุกคนรู้คุณค่าและขอบคุณสิ่งที่ธรรมชาติได้สร้างมา

อยู่กันร่วมกันอย่างสงบร่มเย็น ไร้พรมแดน…

กับความเป็นหนึ่งเดียวของทุกคนบนโลกใบนี้

Advertisements

มิถุนายน 23, 2009 - Posted by | เรื่องส่วนตั๊ว… ส่วนตัว |

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: