ต้นโศก ดอกแก้ว

สมุดบันทึกของคน คนหนึ่งที่เกิดมาบนโลกใบนี้

ให้อย่างเป็นสุข ทำอย่างเป็นสุข

บ่อยครั้งที่เรามักจะได้ยินว่า ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก แต่ก็ไม่เสมอไปหรอกที่ผู้ให้จะเป็นที่รัก หากผู้รับไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้รับนั้น  แต่จง ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน อย่าหวังแม้แต่จะเป็นที่รัก! แต่จงให้ เพราะ่ ๐ ใจอยากให้  ๐ให้แล้วเราเป็นสุข ตัวเองไม่เดือนเนื้อร้อนใจ  ๐ ให้แล้วผู้รับเป็นสุข แต่หากให้แล้วฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นทุกข์ก็อย่าให้ เก็บเอาไว้ให้กับคนที่อยากได้รับและเห็นคุณค่า แล้วสิ่งที่ให้จะมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นแม้สิ่งนั้นจะไม่มีราคาค่างวดก็ตามที

ให้รอยยิ้ม ให้กำลังใจ ให้อภัย ไม่ได้เป็นสิ่งของ จงให้ไปทุกๆคนเถิด ไม่ว่าผู้รับจะยินดีหรือไม่ก็ตามแต่อย่างน้อย ผู้ให้ก็เป็นสุขใจ ผู้รับจะยินดีหรือไม่ก็ตาม แต่ก็ไม่ได้ทำให้เค้าเดือดเนื้อร้อนใจแน่นอน

และจงพึงสังวรณ์ไว้เสมอว่า ตัวเรานั้นไม่สามารถที่จะเป็นผู้ให้ได้ตลอดไปหรอก เพราะมนุษย์ปุถุชนธรรมดาอย่างเรา ก็มีความเห็นแก่ตัวติดตัวกันมาทั้งสิ้น ยิ่งไปกว่านั้น คนเราเกิดมาก็ไม่ได้มีอะไรติดตัวมาสักอย่าง อะไรๆก็ไม่ใช่ของเราทั้งสิ้นจะหยิบนั่นให้นี่ ก็ล้วนแล้วแต่ไม่ใช่ของเราทั้งสิ้น

สิ่งที่ได้มา หากให้เค้าไปแล้วมีความสุขก็ให้ไปเถิด… อย่าหวังสิ่งใดทั้งปวง แค่ให้แล้วเป็นสุขก็ให้… เท่านั้น อย่าหวังอะไรทั้งสิ้นทั้งปวง… และในรูปแบบเดียวกัน  อะไรที่ตนทำแล้วเป็นสุขก็ทำเถิด อย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือเป็นทุกข์

คนสำคัญที่เราจะให้และทำให้เป็นอันดับแรก คือ คนที่รักเรา นั่นหมายถึง การกตัญญูรู้คุณ การที่เราได้ทำได้ให้กับคนที่รักเราย่อมเป็นสุขทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างแน่นอน

ให้แล้วเป็นสุขก็ให้ ทำแล้วเป็นสุขก็ทำ พร้อมที่จะให้และทำโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ… ไม่คิดว่าจะมีสิ่งใดได้คืนกลับมา… แต่ถ้าไม่พร้อมที่จะให้ ไม่พร้อมที่จะทำ อย่าให้ อย่าทำ!

มกราคม 7, 2011 - Posted by | เขียน แก้กลุ้ม… เล่า แก้เซ็ง… |

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: